12/05/2021 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu nhân 2
候人 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:57

 

Nguyên tác

維鵜在梁,
不濡其翼。
彼其之子,
不稱其服。

Phiên âm

Duy tề tại lương,
Bất nhu kỳ dực ?
Bỉ ký chi tử,
Bất xứng kỳ bặc (phục).

Dịch nghĩa

Chim bồ nông đậu trên đập,
Có thể nào không ướt cánh được chăng ?
Còn những kẻ (tiểu nhân) kia,
Không xứng đáng với lễ phục quan to của chúng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên đập chim bồ nông đậu lại,
Cánh thế nào khỏi phải ướt cùng ?
Tiểu nhân kìa hỡi các ông!
Áo quần đại lễ thật không xứng gì!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đề: giống chim nước ở những nơi đầm dơ, tục gọi là chim đào hà, tức là chim bồ nông, chim thằng bè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hậu nhân 2