15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:35

雄雉 4

百爾君子,
不知德行。
不忮不求,
何用不臧。

 

Hùng trĩ 4

Bách nhĩ quân tử,
Bất tri đức hàng (hạnh).
Bất chi bất cầu,
Hà dụng bất tang ?

 

Dịch nghĩa

Phàm là quân tử (chồng),
Há lại không biết đức hạnh hay sao ?
Nếu chàng không có lòng nguy hại và không tham lam,
Thì sao lại không lương thiện được ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bách: phàm.
chí: bại.
cầu: tham.
tương (đọc tang cho hợp vận): thiện, lành.

Nói rằng phàm là quân tử há lại không biết đức hạnh hay sao? Nếu không có lòng nguy hại, không có bụng tham cầu, thì thế nào mà chẳng lương thiện được? Nói như thế là sợ chồng đi phục dịch ở xa mà phạm điều tội lỗi. Nàng mong cho chồng sẽ ăn ở lương thiện mà được hoàn toàn vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phàm là quân tử như chàng,
Chẳng tường đức hạnh rõ ràng hay sao ?
Chẳng nguy hại chẳng tham cầu,
Mà không lương thiện lẽ nào được chăng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phàm là quân tử như chồng,
Há mà đức hạnh không tường hay sao?
Chàng không tham hại lòng nào,
Sao không lương thiện được sao hởi chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời