01/04/2023 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hùng trĩ 4
雄雉 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:35

 

Nguyên tác

百爾君子,
不知德行。
不忮不求,
何用不臧。

Phiên âm

Bách nhĩ quân tử,
Bất tri đức hàng (hạnh).
Bất chi bất cầu,
Hà dụng bất tang ?

Dịch nghĩa

Phàm là quân tử (chồng),
Há lại không biết đức hạnh hay sao ?
Nếu chàng không có lòng nguy hại và không tham lam,
Thì sao lại không lương thiện được ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phàm là quân tử như chàng,
Chẳng tường đức hạnh rõ ràng hay sao ?
Chẳng nguy hại chẳng tham cầu,
Mà không lương thiện lẽ nào được chăng ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bách: phàm.
chí: bại.
cầu: tham.
tương (đọc tang cho hợp vận): thiện, lành.

Nói rằng phàm là quân tử há lại không biết đức hạnh hay sao? Nếu không có lòng nguy hại, không có bụng tham cầu, thì thế nào mà chẳng lương thiện được? Nói như thế là sợ chồng đi phục dịch ở xa mà phạm điều tội lỗi. Nàng mong cho chồng sẽ ăn ở lương thiện mà được hoàn toàn vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hùng trĩ 4