15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 08:40

騶虞 2

彼茁者蓬,
壹發五豵。
于嗟乎,騶虞!

 

Trâu ngu 2

Bỉ truyết giả bồng.
Nhất phát ngũ tông.
Hu ta hồ trâu ngông (ngu).

 

Dịch nghĩa

Kìa lau sậy đã mọc lên um tùm mạnh mẽ,
Chư hầu chỉ bắn một phát mà thôi vào năm con heo lứa bị đuổi chạy đến,
Ôi, nhân đức thay như con trâu ngu!


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bồng: tên cỏ bồng.
tông: heo lứa được một tuổi, heo còn tơ.

Việc giáo hoá của Văn Vương bắt đầu từ thiên Quan thư cho đến thiên Lân chi chỉ, thời sự cảm hoá ấy đã thấm nhập vào lòng người sâu xa vậy. Hình ra ở thiên Thước sào, cho đến thiên Trâu ngu, ân trạch thấm nhuần đến loài vật đã rộng rãi vậy. Bởi vì cái công thành ý chánh tâm đã chẳng ngừng và lâu dài, thì sự hun đúc, thấm nhuần mới lan khắp mà không thể thôi được, chứ không phải phần riêng của trí lực có thể theo kịp. Cho nên, bài tự cho rằng, thơ Trâu ngu là sự báo ứng của thơ Thước sào, mà thấy sự thành công của vương đạo, ắt đã được sự truyền thụ vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Um tùm bồng đã mọc lên
Năm con heo lứa bắn tên một lần,
Như trâu ngu, có lòng nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Um tùm lau sậy mọc chen,
Năm heo chỉ bắn một tên bất ngờ!
Trâu ngu đức ấy nhân từ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời