14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 21:19

漢廣 3

翹翹錯薪、
言刈其蔞。
之子于歸、
言秣其駒。
漢之廣矣、
不可泳思。
江之永矣、
不可方思。

 

Hán Quảng 3

Kiều kiều thác tân,
Ngôn ngải kỳ lâu.
Chi tử vu quy,
Ngôn mạt kỳ câu.
Hán chi quảng hĩ!
Bất khả vuống (vịnh) ti.
Giang chi dượng (vĩnh) hĩ!
Bất khả phỏng (phương) ti.

 

Dịch nghĩa

Trong bụi cây lộn xộn tươi tốt,
Thì tôi cắt lấy cây lâu.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì tôi cho ngựa câu của nàng ăn để nuôi giùm nàng, cũng là toại nguyện.
Sông Hán rộng vậy!
Cho nên không thể lặn qua được.
Sông Trường giang dài vậy!
Cho nên không thể dùng bè mà đi được.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng mà tỷ.
- lâu: cây lâu hào, lá giống lá ngải, màu xanh trắng, dài vài tấc, mọc trong ao nước.
- câu: ngựa con.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bụi cây lộn xộn đẹp cao,
Thì ta vội cắt cây lâu mà dùng
Nếu nàng nay đã theo chồng,
Ngựa câu nuôi giúp thì lòng cũng cam.
Rộng thay sông Hán xa xăm!
Cho nên không thể lặn ngầm mà qua.
Trường giang mờ mịt chảy xa,
Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bụi cây mọc tốt tươi cao,
Thì tôi cắt lấy “lâu hao” đem trồng.
Nàng đi một sớm lấy chồng,
Thì tôi nuôi ngựa giúp lòng nàng vui.
Bao la sông Hán dòng trôi!
Cho nên không thể lặn rồi vượt qua.
Trường giang sông rộng chảy xa!
Dùng bè cũng khó để mà ra đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời