Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:56

南山 3

蓺麻如之何?
衡從其畝。
取妻如之何?
必告父母。
既曰告止,
曷又鞠止!

 

Nam sơn 3

Nghệ ma như chi hà?
Hoành tung kỳ mẫu.
Thú thê như chi hà?
Tất cốc phụ mẫu.
Ký viết cốc chỉ,
Hạt hự cúc chỉ?

 

Dịch nghĩa

Trồng cây gai cây sắn thì như thế nào?
Phải cày ngang cày dọc mẫu ruộng của mình.
Cưới vợ thì cưới như thế nào?
Phải thưa rõ với cha mẹ.
Nay Lỗ Hoàn Công đã thưa rõ với cha mẹ rồi,
Sao còn để nàng được trọn tà dục (với người anh) như thế?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

nghệ: trồng cây,
cúc: cùng, trọn.

Người muốn trồng cây gai cây sắn, tất nhiên trước phải cày ngang cày dọc mẫu ruộng của mình. Người muốn cưới vợ, tất nhiên trước phải thưa trình với cha mẹ. Nay Lỗ Hoàn Công đã thưa với cha mẹ mà cưới nàng, thì sao lại khiến nàng được trọn tà dục cùng người anh đến như thế?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Muốn trồng gai nên làm sao nhỉ ?
Ruộng dọc ngang bừa kỹ cày sâu.
Vợ mà muốn cưới làm sao ?
Bẩm thưa cha mẹ trước sau tỏ tường.
Đã trình bẩm song đường nhất thiết,
Sao để nàng trọn việc loạn dâm ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây gai kia trồng sao cho phải,
Ruộng trồng gai, cần xới dọc ngang.
Làm sao kết ngải uyên ương,
Muốn nên duyên kiếp, phải tường mẹ cha.
Nay đà theo đúng phép nhà,
Cớ sao để vợ hoá ra luông tuồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây sắn cây gai trồng thế nào?
Phải cày ngang dọc ruộng mình sao?
Làm sao cưới vợ tròn nghi lễ?
Thưa bẩm mẹ cha tường tỏ vào!
Nay Lỗ Hoàn Công cha mẹ rõ,
Sao nàng dâm loạn được hay sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời