15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 20:13

匏有苦葉 4

招招舟子,
人涉卬否。
人涉卬否,
卬須我友。

 

Bào hữu khổ diệp 4

Thiều thiều chu tỉ (tử)
Nhân thiệp ngang bĩ (phủ)
Nhân thiệp ngang bĩ (phủ)
Ngang tu ngã hĩ (hữu).

 

Dịch nghĩa

Người lái đò kêu gọi khách đi,
Mọi người đều đi qua, còn tôi thì không,
Mọi người đều đi qua, còn tôi thì không,
Tôi phải chờ bạn của tôi gọi tôi (thì tôi mới chịu theo cùng).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

thiều thiều: dáng kêu gọi ai.
chu tử: người lái đò đưa khách sang sông.
ngang: tôi.

Người lái đò gọi khách đi để đưa sang sông, mọi người đều nghe theo cả, nhưng chỉ có riêng tôi là không, vì tôi còn chờ bạn của tôi gọi tôi, tôi mới theo. Nói như thế là so sánh với trai và gái ắt phải chờ lứa đôi xứng đáng với nhau mới chịu cùng theo nhau để thành vợ chồng, để châm biếm những người ấy đã chẳng chịu làm như thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người lái đò vẫy tay gọi khách,
Người đi, ta chẳng tách mà sang,
Người đi, ta chẳng vội vàng,
Ta còn chờ được bạn vàng gọi kêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lái đò kêu gọi khách đi,
Mọi người đều vượt, tôi thì không qua,
Người đi tôi chẳng vội mà,
Phải chờ bạn gọi tôi ra theo cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời