Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:43

河廣 2

誰謂河廣?
曾不容刀,
誰謂宋遠?
曾不崇朝。

 

Hà Quảng 2

Thuỳ vị Hà quảng ?
Tằng bất dung đao.
Thuỳ vị Tống viễn ?
Tằng bất sùng triêu.

 

Dịch nghĩa

Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng ?
Nó quá hẹp vì đã từng không để được chiếc thuyền nhỏ.
Ai nói rằng nước Tống xa ?
Nó rất gần vì đã từng đi không hết buổi sáng thì tới rồi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

dao: chiếc thuyền nhỏ.
bất dung dao: nói sông Hoàng Hà nhỏ không chứa được một chiếc thuyền con.
sùng: hết, trọn. Đi không hết buổi sáng, ý nói gần.

Phạm thị nói rằng: phu nhân kh6ong đến nước Tống, ấy là vì nghĩa. Trong thiên hạ há lại có người không mẹ ru? Bậc vua có hàng ngàn cỗ xe mà không được phụng dưỡng mẹ, đó là cái bất hạnh của người.

Vì Tương Công mà nói thì sẽ làm như thế nào? Cha mẹ còn sống thì thì mình phải hết đạo hiếu, cha mẹ mất thì mình làm hết lễ nghi mà thôi.

Nước Vệ có thơ của phụ nữ, từ bà Khương đến mẹ của Tương Công là sáu người, đều dừng lại trước lễ nghĩa mà không dám vượt qua. Ôi! Chính trị và giáo dục của nước Vệ dâm loạn, phong tục bại hoại mà phụ nữ lại có người biết lễ và sợ nghĩa như thế thì việc giáo háo của tiên vương vẫn còn, là cớ ấy vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ai cho rằng rộng Hoàng Hà ?
Thuyền con nào lọt, gọi là rộng chăng ?
Xa xôi nước Tống ai rằng ?
Không đầy buổi sáng đi băng tới rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai rằng sông rộng Hoàng Hà?
Thuyền con không lọt sao mà rộng đây?
Ai cho nước Tống xa thay!
Rất gần từng đến không đầy buổi mai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời