Núi nam có gốc cây sà,
Sắn bìm đùm bọc rườm rà quấn đeo.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc dồi dào sống yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.