Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:38

叔于田 2

叔于狩,
巷無飲酒。
豈無飲酒?
不如叔也,
洵美且好。

 

Thúc vu điền 2

Thúc vu thú,
Hạng vô ẩm tửu,
Khỉ vô ẩm tửu ?
Bất như Thúc dã,
Tuân mỹ thả hẩu (hảo).

 

Dịch nghĩa

Cung Thúc Đoạn đi săn trong mùa đông,
Lối ngõ trong làng như không có ai uống rượu yến tiệc (vì vắng Thái Thúc thì dân chúng không ai còn muốn vui say nữa).
Há thật là không có ai uống rượu ?
(Có người uống rượu) nhưng không bằng Cung Thúc Đoạn,
Là người thật đẹp lại thật tốt.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thú: đi săn trong mùa đông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Thúc săn trong những ngày đông,
Ngõ làng uống rượu thì không ai nào.
Há không uống rượu hay sao?
Người như Thúc Đoạn dễ đâu sánh cùng.
Thật người đẹp đẽ tốt lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng qua săn làng em không rượu,
Há không ai uống rượu bao giờ;
Song vì uống cũng đơn sơ,
Chẳng như chàng đẹp lại vừa tốt thay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thúc đi săn thú mùa đông,
Lối làng uống rượu như không ai nào
Há không ai uống rượu sao?
Có người uống rượu nhưng nào bằng Cung,
Là người thật đẹp vô cùng,
Lại thật tốt nửa người mừng gặp ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời