Kia sao đẹp đẽ dồi dào ?
Rõ ràng hoa lý hoa đào tương đương.
Một bên cháu gái Bình Vương,
Một bên chàng rể, ái lang Bình Hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.