24/06/2024 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà bỉ nùng hĩ 2
何彼襛矣 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:34

 

Nguyên tác

何彼襛矣?
華如桃李。
平王之孫,
齊侯之子。

Phiên âm

Hà bỉ nùng hĩ ?
Hoa như đào lý.
Bình vương chi tôn,
Tề hầu chi tỉ (tử).

Dịch nghĩa

Kia sao rườm rà nhiều thịnh vậy ?
Đẹp như hoa đào hoa lý,
Đó là cháu gái của Bình Vương,
Và con trai của Tề Hầu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kia sao đẹp đẽ dồi dào ?
Rõ ràng hoa lý hoa đào tương đương.
Một bên cháu gái Bình Vương,
Một bên chàng rể, ái lang Bình Hầu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

lý: tên cây lý, hoa trắng, trái ăn được.

Theo thuyết xưa, bình là đính chính, làm cho ngay thẳng (Văn Vương cũng gọi là Bình Vương, vì đức vua Văn Vương đã bình chính được thiên hạ). Con gái của Vũ Vương, cháu nội của Văn Vương, gả cho con của Tề Hầu, hoặc nói Bình Vương, tức là Bình Vương Nghi Cữu.
Tề Hầu, tức là những người con của Tề Văn Công, việc này xem ở sách Xuân Thu, chưa biết ai là đúng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hà bỉ nùng hĩ 2