24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:04

君子于役 1

君子于役,
不知其期,
曷至哉?
雞棲于塒,
日之夕矣,
羊牛下來。
君子于役,
如之何勿思?

 

Quân tử vu dịch 1

Quân tử vu dịch,
Bất tri kỳ kỳ
Hạt chí tê (tai) ?
Kê tê (thê) vu thì,
Nhật chi tịch hĩ,
Dương ngưu hạ ly (lai).
Quân tử vu dịch,
Như chi hà vật ti (tư).

 

Dịch nghĩa

Chàng đi làm,
Không biết hạn kỳ trở về.
(Hôm nay) chàng đi đến nơi nào vậy thay ?
Gà đậu trên ổ,
Ngày đã tối rồi.
Dê và bò đã trở về.
Chàng đi làm,
Làm sao em chẳng trông nhớ được ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

quân tử: tiếng người vợ gọi chồng.
thì: ổ gà, đục tường cho gà đậu.

Ngày đã tối thì dê về chuồng trước, bò tiếp theo sau. Quan đại phu đi làm đã lâu ở ngoài, vợ ở nhà tưởng nhớ mà bày tỏ răng: chàng đi làm không biết ngày nào trở về, vả lại, hôm nay đi đến nơi nào vậy thay ?

Gà thì đã đậu trên ổ, ngày đã tối, bò dê đã về đến rồi, thế thì loài vật nuôi trong nhà đi và về có định kỳ sớm tối (sớm đi chiều về), còn chàng đi làm lại không có thời giờ nghỉ ngơi, khiến em thế nào mà chẳng trong nhớ vậy thay ?


Chú giải của Tạ Quang Phát:

Ngưu là con bò, còn thuỷ ngưu là con trâu, nhưng thường trâu cũng là ngưu. Ở đây bò hay trâu cũng không quan trọng lắm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bấy lâu chàng tách ra đi,
Trở về chẳng rõ hạn kỳ nào hay.
Bây giờ chàng tới đâu đây ?
Gà vừa lên ở cả bầy yên nơi.
Ngày đà bảng lảng tối rồi
Bò dê lần lượt nối đuôi về chuồng.
Bấy lâu chàng tách đi luôn,
Làm sao em chẳng nhớ buồn vì ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao lâu chàng đã đi làm,
Hạn kỳ chẳng biết tháng năm trở về.
Hôm nay chàng đến đâu tề?
Gà vừa lên ổ đậu kề bên nhau,
Tối rồi ngày sáng xuống mau.
Dê và bò đã cùng nhau về chuồng.
Đi làm chàng mãi bận luôn,
Làm sao em chẳng ngóng trông nhớ chàng?

13.00
Trả lời