Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/04/2010 23:28

宛丘 2

坎其擊鼓,
宛丘之下。
無冬無夏,
值其鷺羽。

 

Uyển khâu 2

Khảm kỳ kích cổ,
Uyển Khâu chi hộ (hạ).
Vô đông vô hộ (hạ),
Trị kỳ lộ vũ.

 

Dịch nghĩa

Tiếng trống đánh lên.
Ở dưới cái gò bốn bên cao, giữa thấp.
Không kể màu đông hay mùa hạ (lúc nào cũng thấy chơi bời hoang đàng)
Cầm cây lông cò trắng để chỉ huy múa hát.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khảm: tiếng trống đánh.
trị: cầm ở trong tay.
lộ: con cò, con thung sừ, hay còn gọi là con lộ tư, đẹp mà sạch sẽ, trắng trẻo, trên đầu có lông dài chừng mươi cọng.
vũ: lông, lấy lông cò làm đồ để che, người nhảy múa cầm để chỉ huy.

Nói không có lúc nào là không đi ra chơi bời và đánh trống nhảy múa ở đấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trống thì nghe đánh xôn xao,
Trên gò giữa thấp quanh cao suốt ngày.
Không nề đông hạ, miệt mài,
Cầm lông cò trắng múa may hát đùa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ầm tiếng trống điểm khi múa hát,
Dưới Uyển Khâu bát ngát rong chơi.
Trời đông trời hạ mặc trời,
Lông cò cầm múa, múa trôi tháng ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống nghe những tiếng đánh lên,
Trên gò lòng chảo bốn bên cao vời.
Dù đông hay hạ chơi bời,
Cầm lông cò trắng vẽ vời múa may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời