14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:15

卷耳 2

陟彼崔嵬、
我馬虺隤。
我姑酌彼金罍、
維以不永懷。

 

Quyển nhĩ 2

Trắc bỉ tồi ngôi,
Ngã mã khôi đồi,
Ngã cô chước bỉ kim lôi.
Duy dĩ bất vĩnh hồi (hoài).

 

Dịch nghĩa

Cỡi đi lên núi đất có đá kia,
Thì ngựa ta bị bịnh mệt mỏi không thể trèo cao.
Ta chỉ rót rượu ở chiếc lọ vàng kia,
Để uống cho khỏi phải nhớ trông mãi không thôi.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- trắc: lên.
- tồi ngôi: núi đất mà trên có đá.
- khôi dồi: ngựa bịnh mệt mỏi không thể lên cao.
- cô: chỉ.
- lôi: đồ đựng rượu có khắc vẽ hình mây và sấm, có trang sức bằng vàng thì gọi là kim lôi.
- vĩnh: lâu, dài, xa

Chương này nàng lại nói thác là muốn lên núi đất có đá kia để ngóng trông người của nàng tưởng nhớ mà đi theo cùng, thì ngựa lại mệt đau không thể nào leo lên được. Cho nên nàng đành rót rượu ở lọ vàng ra uống để khỏi phải tưởng nhớ mãi không thôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi kia em muốn lên cùng
Ngựa em đã bịnh chẳng hòng lên cao
Lọ vàng em rót rượu vào,
Uống say cho khỏi rạt rào nhớ trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỡi đi lên núi đá kia,
Ngựa ta bịnh mệt không trèo cao thêm.
Lọ vàng rượu rót ta chêm,
Uống cho vơi bớt niềm riêng nhớ chàng.

25.00
Trả lời