Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:40

載驅 4

汶水滔滔,
行人儦儦。
魯道有蕩,
齊子遊敖。

 

Tái khu 4

Vấn thuỷ thao thao,
Hành nhân bao bao.
Lỗ đạo hữu đãng,
Tề tử du ngao.

 

Dịch nghĩa

Nước sông Vấn trôi chảy,
Người đi đông nhiều.
Trên đường bẳng phẳng của nước Lỗ,
Văn Khương, nàng nước Tề dạo chơi (để gặp anh mà thông dâm không chút sượng sùng xấu hổ).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thao thao: dáng trôi chảy.
bao bao: dáng đông nhiều.
du ngao như ngao tường: đi dạo chơi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dòng sông Vấn nước trôi chảy gấp,
Khách bộ hành tấp nập đông thay!
Con đường nước Lỗ phẳng ngay.
Văn Khương chẳng hổ, miệt mài dạo chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ào ào sông Vấn xuôi giòng,
Khách du tấp nập ruổi rong bao người.
Con đường nước Lỗ êm xuôi,
Nàng Văn hớn hở tươi cười ngao du.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước sông Vấn chảy trôi xuôi,
Người đi tấp nập nhiều nơi vô cùng.
Đường bẳng nước Lỗ thung dung,
Văn Khương về chẳng sượng sùng dạo chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời