Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:26

葛藟 1

綿綿葛藟,
在河之滸。
終遠兄弟,
謂他人父。
謂他人父,
亦莫我顧。

 

Cát luỹ 1

Miên miên cát luỹ
Tại Hà chi hổ
Chung viễn huynh đệ
Vị tha nhân phụ.
Vị tha nhân phụ.
Diệc mạc ngã cú (cố).

 

Dịch nghĩa

Dây sắn mọc dài ra không dứt.
Ở trên bờ sông Hoàng Hà.
Rốt cùng phải xa anh em
Gọi người ngoài là cha.
Tuy mình đã gọi người ấy là cha,
Nhưng người cũng chẳng đoái hoài gì đến mình cả.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

miên miên: mọc dài ra mà không dứt.
hổ: trên bờ.

Đời lụn suy, dân ly tán, có kẻ bỏ làng quê gia tộc, mất chỗ nương náu, trôi nổi lênh đênh, mới làm bài thơ này để tự than thở.

Nói dây sắn mọc dài không dứt trên sông Hoàng Hà. Nay rốt lại phải xa anh em, mà gọi người dưng, người lạ là cha mình. Tuy mình đã gọi người kia là cha, mà người kia cũng chẳng đoái hoài gì đến mình cả, thì đã quá cùng khốn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lan xa dây sắn mọc dài,
Hoàng Hà đã thấy khắp ngoài bờ sông.
Anh em xa cách rốt cùng,
Gọi bằng cha thật một ông lạ nào,
Gọi cha thành thật xiết bao!
Mà người chẳng chịu đoái vào xót thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắn dây không dứt mọc dài,
Hoàng Hà rộng lớn khắp ngoài bờ sông.
Anh em cũng phải xa cùng,
Gọi cha người lạ chẳng mừng là thân.
Tuy mình đã gọi cha gần,
Nhưng người cũng chẳng có thân với mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời