34.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:41

伯兮 2

自伯之東,
首如飛蓬。
豈無膏沐?
誰適為容。

 

Bá hề 2

Tự bá chi đông,
Thủ như phi bồng.
Khỉ vô cao mộc?
Thuỳ đích vi dung?

 

Dịch nghĩa

Từ khi anh đi sang đông,
Đầu em tóc rối như hoa bồng bay.
Há rằng em không có xoa dầu và gội tắm hay sao?
Vì vắng chàng, em trang sức làm duyên dáng cho ai?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bồng: tên cỏ bồng, hoa như xơ liễu, kết lại mà bay như tóc rối.
cao: dầu sáp để thoa cho láng tóc.
mộc: gội đầu cho sạch hết bụi đất.
địch: chủ về việc gì.

Nói tóc em rối như thế, chẳng phải em không có thoa dầu sáp hay không tắm gội để trang sức dung nhan. Sở dĩ em không như thế, vì chàng đã đi đánh giặc, thì kh6ong ai chủ trưởng thưởng thức sắc đẹp của em, chính là vì cớ ấy.

Mao Thi truyện nói rằng: người con gái chỉ làm duyên dáng cho người yêu thích mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Từ ngày chàng tách sang đông,
Đầu em rối tựa hoa bồng cuộn bay.
Há không thoa sáp gội cài?
Vắng chàng, trang điểm cho ai ngắm nhìn?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Duệ Huệ Vương

Khi anh đi sang đông
Em tóc rối hoa bồng
Em há không chải chuốt?
Em duyên dáng ai xem?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi anh vượt sang đông,
Đầu em tóc rối hoa bồng hoa bay.
Há không gội tắm hằng ngày?
Vắng chàng trang điểm cho ai hỡi chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời