Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:44

東方未明 1

東方未明,
顛倒衣裳。
顛之倒之,
自公召之。

 

Đông phương vị minh 1

Đông phương vị mang (minh),
Điên đảo y thường.
Điên chi điểu (đảo) chi,
Tự công triệu chi.

 

Dịch nghĩa

Trời phương đông chưa sáng,
Mà đã vội áo quần xốc xếch.
Áo quần xốc xếch chưa kịp sửa sang cho tề chỉ để kịp đi chầu,
Lại có kẻ từ bên nhà vua sang gọi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tự: từ nơi.

Việc đi chầu của quần thần, khi sáng rõ, phân biệt được màu sắc mới nhập trào. Nhà thơ này châm biếm vua của mình ăn uống thức ngủ không có thời tiết, hiệu lịnh sai khiến không có giờ khắc. Nói rằng phương đông chưa kịp sáng mà đã vội vã, áo quần xốc xếch, không kịp sửa sang cho tề chỉnh để đi chầu thì thi cho là đã sớm rồi. Nhưng lại có kẻ từ bên nhà vua sang triệu vời, thì lại cho là còn trễ nữa.

Hoặc cho rằng: sở dĩ đã như thế (áo quần điên đảo xốc xếch) là vì từ bên ngoài công sở có kẻ đến mời, cho nên mói như thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trời phương đông vẫn chưa sáng hẳn,
Áo quần chưa ngay ngắn chỉnh trang.
Ngả nghiêng xốc xếch vội vàng,
Thì vua đã phái người sang triệu vời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Trời đông kia sáng chưa tỏ bạch,
Áo xiêm ta lếch thếch lôi thôi.
Lôi thôi lếch thếch vì ai,
Vì ai cho gọi cho vời sáng nay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương đông chưa sáng rõ trời,
Áo quần xốc xếch vội dời gót đi.
Phục trang chưa sửa sang gì,
Để cho tề chỉnh kịp khi vào chầu,
Có người sang gọi vào hầu,
Bên nhà vua để nghe tâu nghe trình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời