Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:59

相鼠 2

相鼠有齒,
人而無止。
人而無止,
不死何俟?

 

Tướng thử 2

Tướng thử hữu xỉ,
Nhân chi vô chỉ ?
Nhân chi vô chỉ,
Bất tử hà sĩ ?

 

Dịch nghĩa

Xem con chuột, con vật đê tiện còn có răng,
Thì con người lại không có uy nghi hay sao ?
Con người mà không có uy nghi,
Thì không chết đi, con đợi gì nữa ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

chỉ: dung chỉ, uy nghi, nghi dung và cử chỉ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xem con chuột có răng thế ấy!
Chẳng nghi dung người vậy được không ?
Người mà chẳng có nghi dung,
Đợi chờ gì nữa mà không chết liền ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột kia, đê tiện có răng,
Uy nghi người lại không bằng hay sao?
Uy nghi người chẳng chút nào,
Mà không chết quách, đợi sao ích gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời