Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:05

宛丘 3

坎其擊缶,
宛丘之道。
無冬無夏,
值其鷺翿。

 

Uyển khâu 3

Khảm kỳ kích phẩu,
Uyển khâu chi đậu (đạo).
Vô đông vô hạ,
Trị kỳ lộ thẩu (đạo).

 

Dịch nghĩa

Tiếng chậu đánh lên.
Trên đường có cái gò bốn bên cao, giữa thấp.
Không kể mùa đông hay mùa hạ (lúc nào cũng chơi bời hoang đãng).
Cầm cây lông cò trắng mà chỉ huy múa hát.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phẩu: cái hũ, cái chậu, dùng để đánh nhịp khi tấu nhạc.
đạo: cây kết bằng lông cầm để chỉ huy khi múa hát.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chậu thì nghe đánh ồn áo,
Nơi gò giữa thấp quanh cao trên đàng.
Không nề đông hạ vui hoang,
Cầm lông cò trắng dịu dàng múa chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Tiếng phẫu gõ đó đây rổn rảng,
Đường Uyển Khâu bảng lảng xa đưa.
Trời đông trời hạ chẳng lo,
Nhởn nhơ múa quạt lông cò cứ vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chậu kia rổn rảng đánh lên.
Trên đường gò nhỏ bốn bên cao vời.
Cả đông lẫn hạ chơi bời,
Cầm lông cò trắng chỉ rồi múa may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời