15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:34

鴇羽 1

肅肅鴇羽,
集于苞栩。
王事靡盬,
不能蓺稷黍。
父母何怙?
悠悠蒼天,
曷其有所!

 

Bảo vũ 1

Túc túc bảo vũ.
Tập vu bao hủ.
Vương sự mỹ cổ,
Bất năng nghệ tắc thử.
Phụ mẫu hà hộ ?
Du du thương thiên,
Hạt kỳ hữu sở ?

 

Dịch nghĩa

Tiếng cánh chim bảo nghe sầm sập,
Đậu trên bụi cây hủ.
Việc vua sai không thể chẳng làm hoàn hảo tinh mật.
Cho nên quá mệt mọc mà không thể trồng lúa kê, lúa nếp.
Thì cha mẹ làm sao trông cậy vào để sống ?
Trời xanh xa vời ôi!
Lúc nào mới khiến cho ta được nơi yên ổn (để nuôi dưỡng cha mẹ) ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

túc túc: tiếng cánh đập.
bảo: tên chim, giống chim nhạn mà to hơn, chân không có ngón ở phía sau.
tập: đậu lại.
bao: mọc thành bụi.
hủ: cây tạc lịch trái gọi là tạo đẩu, vỏ có thể dùng để nhuộm màu đen.
cổ: không, hoàn hảo, tinh mật.
nghệ: trồng cây.
hộ: cậy trông vào.

Dân chúng phải đi tùng chinh, không được nuôi dưỡng cha mẹ, cho nên làm bài thơ này.

Nói tính chim bảo không hay đậu trên bụi cây, mà nay lại bay đậu trên bụi cây hủ, như tính của nhân dân vốn không tiện ở việc lao khổ, nay lại đi đánh giặc đã lâu mà không được cày ruộng để tròn bổn phận làm con. Trời xanh xa vời kia, lúc nào khiến cho ta được nơi yên ổn (để phụng dưỡng cha mẹ)?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cánh chim bảo vỗ nghe sầm sập,
Bụi hủ kia tụ tập đậu cùng.
Việc vua tròn vẹn làm xong,
Cho nên kê nếp chẳng trồng được chi.
Ôi cha mẹ lấy gì trông cậy ?
Trời xanh kia chi thấy xa vời.
Lúc nào ta đặng yên nơi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bảo kia phành phạch lông bay,
Nó bay đến đậu lùm cây gỗ sồi.
Việc vua việc chúa bời bời,
Kê kia tắc nọ ai thời trồng cho.
Thung huyên đâu chỗ nương nhờ,
Xanh kia thăm thẳm bao giờ mới yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim bảo sầm sập vỗ cánh về,
Đậu trên cây hủ bụi bốn bề.
Vua sai không thể hoàn thành việc.
Nên quá nhọc nhằn trồng lúa kê.
Cha mẹ làm sao trông cậy sống?
Trời xanh xa thẳm nhìn buồn ghê!
Lúc nào khiến được ta yên ồn?
Để khỏi lo toan ở chốn quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời