15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:19

蒹葭 3

蒹葭采采,
白露未已。
所謂伊人,
在水之涘。
溯洄從之,
道阻且右;
溯游從之,
宛在水中沚。

 

Kiêm gia 3

Kiêm gia thể thể
Bạch lộ vị dĩ.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ chi dĩ (sĩ, thuỷ).
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả vĩ (hữu),
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung chỉ.

 

Dịch nghĩa

Lau lách rườm rà có thể cắt được,
Sương trắng chưa dứt,
Người mà mình nói đến
Thì ở bên bờ nước. (sĩ, bờ nước)
Đi ngược dòng mà theo cùng,
Đường đi hiểm trở, lại rẽ sang tay mặt.
Đi xuôi dòng mà theo cùng.
Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa cồn nhỏ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thể thể: nói lau lách rườm rà có thể cắt được.
dĩ: dứt, xong rồi.
hữu: không chạy thẳng mà rẽ sang bên mặt.
chỉ: cái cồn nhỏ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lau lách xanh tươi vừa để cắt,
Móc trắng thì chưa dứt còn rơi.
Người mình đang thốt mấy lời,
Ở bên bờ nước ắt nơi đấy mà.
Ví ngược dòng tiến xa theo mãi,
Đường rẽ sang mặt lại trở ngăn.
Thuận dòng, nếu cứ theo lần,
Nghiễm nhiên thấy giữa cồn gần đó thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bờ lau bụi lách xanh tươi,
Đầu cành móc trắng bời bời chưa tan.
Người đi bến nước mênh mang,
Ngược dòng nước biếc, tìm đàng ta theo.
Dòng sông quanh quất khó chèo,
Tìm chàng ta lại liệu chiều bơi xuôi.
Ngược xuôi chẳng kịp được người,
Bóng ai trên bãi chơi vơi giữa dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lau lách rườm rà cắt được rồi,
Sương mờ móc trắng vẫn còn rơi.
Người mà mình nói đôi lời ấy,
Thì ở bên bờ nước chảy xuôi.
Đi ngược theo cùng dòng suối ấy,
Đường đi rẽ mặt trở ngăn thôi.
Đi xuôi dòng nước theo cùng tận,
Thì thấy giữa dòng cồn nổi trồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời