Trường Giang còn có sông Đà,
Vu quy chẳng dắt em qua ở cùng.
Tuy qua chẳng dắt đi chung,
Mai sau chép miệng hận lòng vội ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.