15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:21

江有汜 3

江有沱,
之子歸,
不我過。
不我過,
其嘯也歌

 

Giang hữu tự 3

Giang hữu Đà,
Chi tử quy.
Bất ngã qua
Bất ngã qua
Kỳ tiêu dã ca.

 

Dịch nghĩa

Sông Trường Giang còn có sông Đà chảy tách ra.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Đi qua bên ta mà chẳng dắt ta theo cùng,
Tuy qua mà chẳng dắt ta đi theo,
(Thì ắt ngày sau nàng sẽ hối hận) Chép miệng thở dài rồi sẽ ca vui lên (khi em được rước sang và ở nơi yên ổn).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Đà: tên con sông chảy tách biệt Trường Giang.
qua: đi qua bên em mà không dắt em cùng đi chung với.
tiêu: chép miệng để hà hơi buồn phẫn trong lòng, tức là nói lúc ăn năn hối hận.
ca: ca vui lên khi được ở nơi yên ổn.

Họ Trần nói rằng, trong thiên Tiểu Tinh, bà phu nhân thi ân huệ xuống cho các thiếp, cho nên các thiếp đều tận tâm phụng sự. Còn trong khoảng sông Trường Giang, người vợ chính không thi ân xuống cho các thiếp, nhưng các thiếp không oán hận. Vì rằng người cha tuy không hiền từ, người con cũng không thể nào được bất hiếu. Ở mỗi địa vị đếu phải làm tròn đạo nghĩa của mình mà thôi vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trường Giang còn có sông Đà,
Vu quy chẳng dắt em qua ở cùng.
Tuy qua chẳng dắt đi chung,
Mai sau chép miệng hận lòng vội ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Giang tách nhánh sông Đà.
Lấy chồng nàng chẳng dắt ta theo cùng,
Qua ta chẳng dắt theo chung,
Sau nàng sẽ hối hận lòng vui ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời