Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:06

山有樞 1

山有樞,
隰有榆。
子有衣裳,
弗曳弗婁;
子有車馬,
弗馳弗驅。
宛其死矣,
他人是愉。

 

Sơn hữu xu 1

Sơn hữu xu,
Thấp hữu du.
Tử hữu y thường,
Phất duệ phất lâu.
Tử hữu xa mã,
Phất trì phất khu,
Uyển kỳ tử hỹ,
Tha nhân thị du.

 

Dịch nghĩa

Trên núi có cây xu,
Dưới thấp có cây du.
Ngài có áo quần,
Mà không mặc.
Ngài có xe ngựa,
Mà không đi (không chạy, không đánh ngựa).
Rồi nhỡ ngài đơ ra mà chết,
Người khác sẽ chiếm lấy những vật ấy làm điều vui thích của mình.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

xu: cây trệ (tên một thứ cây), nay là cây thích du.
du: cây bạch phần.
lâu: cũng là duệ, kéo, mặc vào.
trì: chạy.
khu: đánh ngựa chạy.
uyển: dáng thấy ngồi.
du: vui.

Bài thơ này có lẽ cũng là ý đáp lại bài thơ trên (thiên Tất suất) mà giải nỗi ưu lo ấy. Cho nên nói rằng, tên núi thì có cây xu, dưới thấp thì có cây du, ngài có áo quần xe ngựa mà không mặc, không đi. Nhỡ một hôm ngài đơ ra mà chết thì người khác sẽ lấy những vật ấy làm điều vui thích cho mình. Vì là nói không thể nào không vui chơi cho kịp thời, thì mối lo âu của mình càng sâu, mà tình ý lại càng cấp bách.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi cao thì có cây xu,
Còn nơi dưới thấp cây du mọc đầy.
Áo quần ngài có nhiều thay!
Chẳng hề mặc đến cất hoài một nơi.
Ngựa xe ngài cũng có rồi,
Chẳng hề ruổi ngựa và ngồi đi đâu.
Nhỡ ra ngài chết hôm nào,
Người ta vui thích cùng nhau chiếm dùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Núi cao êm ả bóng xu,
Dưới đồng thấp thoáng hàng du xanh rờn.
Ấy ai thừa thãi y thường,
Mà sao chẳng mặc chẳng mang mới kỳ.
Ngựa xe nào có thiếu chi,
Mà sao chẳng cưỡi chẳng đi nực cười.
Rồi ra cũng một kiếp người,
Của mình mang trả lại đời tiếc thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên non có mọc cây xu,
Dưới non đất thấp cây du mọc tràn.
Áo quần ngài có hay chăng?
Mà sao không mặc không mang trên người.
Ngựa xe ngài có nhiều rồi,
Mà không cưỡi ngựa không ngồi xe sao?
Nhỡ ngài lỡ chết hôm nào,
Thì người khác sẽ chiếm bao lấy dùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời