Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:27

杕杜 1

有杕之杜,
其葉湑湑。
獨行踽踽,
豈無他人?
不如我同父。
嗟行之人,
胡不比焉?
人無兄弟,
胡不佽焉?

 

Đệ đỗ 1

Hữu đệ chi đỗ,
Kỳ diệp tử tử.
Độc hành củ củ,
Khỉ vô tha nhân ?
Bất như ngã đồng phụ,
Ta hành chi nhân,
Hồ bất tỵ yên ?
Nhân vô huynh đệ,
Hồ bất thứ yên ?

 

Dịch nghĩa

Có cây đỗ lẻ loi một mình.
Lá đơm rườm rà.
Còn ta thì đi thui thủi một mình.
Há lại không có người khác để cùng đi với ta hay sao ?
Chỉ vì những người ấy không như anh em ruột một cha với ta.
Than ôi! Những người đi đường,
Sao không phụ giúp ta ?
Gặp người không có anh em,
Sao lại không đỡ đần ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đệ: lẻ loi một mình.
đỗ: cây xích đường.
tử tử: dáng rườm rà.
củ củ: dáng lẻ loi, không có ai gần gũi.
đồng phụ: anh em cùng một cha.
tỵ: phụ giúp.
thứ: giúp đỡ.

Đây là lời của người không có anh em, tự xót thương cho mình cô độc mà cầu xin người giúp đỡ. Nói rằng: cây đỗ lẻ loi một mình mà lá vẫn xanh tươi rườm rà. Còn người mà không có anh em thì đi một mình lẻ loi, lại chẳng như cây đỗ vậy. Nhưng há lại không có người nào khác để đi cùng chung hay sao? Chỉ vì những người ấy không như anh em cùng một cha với ta, nên ta không khỏi phải đi lẻ loi một mình. Cho nên than thở người đi đường sao không thương xót đến ta phải đi một mình mà gần gũi với ta, tội nghiệp cho ta không có anh em mà giúp đỡ ta.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ nọ lẻ loi,
Lá chen đều thấy xanh tươi rườm rà.
Bước lần thui thủi mình ta,
Há không người khác để mà đi chung ?
Vì người cha mẹ chẳng đồng.
Đi đường người cứ thung dung vô tình.
Sao không giúp đỡ tay đành ?
Gặp người cô độc thiếu anh em này.
Sao không giúp đỡ mảy may ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây lê mà mọc một mình,
Xum xuê tán lá trên cành tốt tươi.
Ta đây chiếc bóng ngậm ngùi,
Nắng mưa thui thủi đường đời một thân.
Mới hay cốt nhục tình thâm,
Nào ai là bạn đường trần cùng ta!
Ai ơi có thấu chăng là,
Ai ơi sao chẳng thương ta lạc loài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình cây đỗ cô đơn.
Che tàn rậm mát lá đơm rườm rà.
Bước đi thui thủi mình ta.
Há không người khác với ta đi cùng?
Những người huyết thống không chung.
Than ôi! họ vẫn thung dung đi đường,
Sao không phụ giúp ta thường?
Gặp người không có tình thương gia đình.
Sao không có việc đỡ đần?
Giúp ta bao việc ân cần mới hay.

15.00
Trả lời