Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:04

園有桃 2

園有棘,
其實之食。
心之憂矣,
聊以行國。
不知我者,
謂我士也罔極。
「彼人是哉!
子曰何其?」
心之憂矣,
其誰知之?
其誰知之,
蓋亦勿思!

 

Viên hữu đào 2

Viên hữu cức,
Kỳ thực chi thực.
Tâm chi ưu hĩ.
Liêu dĩ hành vực (quốc).
Bất tri ngã giả,
Vị ngã sĩ dã võng cực.
Bỉ nhân thị tai!
Tử viết hà kỳ ?
Tâm chi ưu hĩ.
Kỳ thuỳ tri chi ?
Kỳ thuỳ tri chi ?
Cái diệc vật ti (tư).

 

Dịch nghĩa

Trong vườn có cây táo nhỏ,
Trái thì dùng để ăn.
Lòng ta ưu sầu,
Ta hãy đi ra khắp trong nước.
Người không hiểu biết ta,
Nói ta làm quan phụng sự cho nhà vua mà lòng phóng tứ không cùng,
Và nói rằng: Người ấy (vua) phải đấy chớ,
Mà ngài nói như thế là tại làm sao ?
Cho nên lòng ta ưu sầu hơn nữa.
Ai là người hiểu rõ mối sầu lo ấy ?
Ai là người hiểu rõ mối sầu lo ấy ?
Họ chẳng hiểu rõ là vì họ cũng chẳng suy nghĩ đến kia mà.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

cức: loại cây táo thứ nhỏ.
liêu: hãy. Ca chung và hát riêng cũng chưa đủ thì đi ra khắp trong nước để diễn tả nỗi sầu lo.
cực: rất cùng tột.
võng cực: nói lòng phóng tứ không cùng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Táo kia đã có trong vườn,
Trái thì dành để thương thương dùng ăn.
Lòng sầu nghĩ nỗi khó khăn,
Hãy nên khắp nước xa gần ruổi dong.
Những ai chẳng hiểu nỗi lòng,
Nói ta phóng tư vô cùng, ô hay!
Người kia đã phải lắm thay,
Mà ngài bàn nói thế này làm sao?
Lòng ta lại nặng buồn đau.
Ai người thấu hiểu nỗi sầu cho ta?
Lo này ai hiểu cho ra?
Bởi vì người chẳng thiết tha suy lường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Trong vườn táo mọc đôi cây,
Táo kia quả đã tới ngày được ăn.
Lòng ta lo vụng buồn thầm,
Nước non trăng gió mấy lần tiêu dao.
Người đời chẳng rõ thấp cao,
Tưởng ta là hạng tầm phào đơn sai.
Người đời đoán đúng một hai,
Thử xem cơ sự vắn dài ra sao?
Người ta ruột rối như bào,
Ta buồn nẫu ruột ai nào thấu cho.
Ta buồn nào có ai ngờ,
Người không suy nghĩ sao dò nổi ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có cây táo nhỏ trong vườn,
Trái thì dùng để ăn thường ngày chơi.
Lòng ta sầu não bồi hồi,
Hãy nên đi khắp nước rồi giải khuây.
Người không hiểu biết ta đây,
Nói ta phụng sự vua nầy không trung.
Và rằng: người ấy tin dùng,
Mà ngài nói thế cuối cùng là sao?
Nên lòng ta mãi sầu đau.
Ai người hiểu rõ mối sầu mối lo?
Ai người biết rõ mối ngờ?
Người ta chẳng biết bao giờ nghĩ suy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời