Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 22:25

雞鳴 3

「蟲飛薨薨,
甘與子同夢;
會且歸矣,
無庶予子憎!」

 

Kê minh 3

Trùng phi hoăng hoăng,
Cam dữ tử đồng mặng (mộng).
Hội thả quy hĩ.
Vô thứ dư tử năng.

 

Dịch nghĩa

Côn trùng bay vo vo,
Thần thiếp rất vui sướng được yên giấc mộng với vua.
Nhưng quần thần đã hội tự ở triều đình rồi, nếu chờ mà không thấy vua ra sẽ giải tán trở về.
Xin chớ vì thần thiếp mà vua bị ghét lây.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

trùng phi: côn trùng bay, đêm gần sáng thì muôn loài côn trùng dấy động bay lên.
cam: vui.
hội: triều hội.

Đây là bà hiền phi tâu lần thứ ba.
Nói đương lúc ấy, thần thiếp há lại không muốn cùng yên giấc hay sao? Nhưng quần thần đã tụ hội ở triều đình rồi, nếu chờ lâu mà không thấy vua ra, thì sẽ giải tán trở về. Vậy chớ nên vì thần thiếp mà quần thần phải ghét lây đến vua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tiếng vo vo côn trùng khuấy động,
Thiếp sướng vui yên mộng cùng vua.
Quần thần chầu tự bao giờ,
Chớ vì thiếp để họ chờ ngoài kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Côn trùng bay lượn rộn ràng,
Ước gì đầy giấc mộng vàng bên ai.
Chỉn e văn võ trở hài,
Sinh lòng oán hận cả hai chúng mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Côn trùng bay rộn vo vo,
Thiếp vui yên giấc mơ vàng với vua.
Quần thần hội tụ mới vừa,
Chớ vì thần thiếp mà vua bị phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời