Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:58

候人 3

維鵜在梁,
不濡其咮。
彼其之子,
不遂其媾。

 

Hậu nhân 3

Duy tề tại lương,
Bất nhu kỳ trú ?
Bỉ ký chi tử,
Bất toại kỳ cấu.

 

Dịch nghĩa

Chim bồ nông đậu trên đập,
Có thể nào không ướt mỏ được chăng ?
Còn những kẻ (tiểu nhân) kia,
Không xứng đáng với nhưng vinh hạnh được vua yêu mến.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

trú: cái mỏ.
toại: xứng với. Chữ toại có nghĩa là xứng với như người ngày nay nói toại ý là xứng ý vậy.
cấu: yêu mến, vinh hạnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim bồ nông đậu trên đập nước,
Mỏ thế nào khỏi ướt được chăng ?
Kìa là những đứa tiểu nhân,
Bao nhiêu sủng hạnh vinh thân sướng gì ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bồ nông mà đậu bờ ngòi,
Nó khô cái mỏ, rõ nòi phất phơ.
Phường kia tục tử lờ phờ,
Tủi cho chức tước, nhuốc cho phẩm hàm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim bồ nông đậu trên đê,
Thể nào ướt mỏ dầm dề được chăng?
Còn kia những kẻ tiểu nhân,
Xứng sao với những vinh danh triều đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời