Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 00:01

相鼠 3

相鼠有體,
人而無禮。
人而無禮,
胡不遄死?

 

Tướng thử 3

Tướng thử hữu thể.
Nhân chi vô lễ ?
Nhân chi vô lễ,
Hồ bất thuyền tỉ (tử) ?

 

Dịch nghĩa

Xem con chuột còn có thân thể
Thì con người lại không có nghi lễ hay sao ?
Con người mà không có nghi lễ,
Sao lại không chết gấp đi ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thể: chi thể, thân thể.
thuyền: mau, gấp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xem con chuột có nguyên thân thể,
Thì người không nghi lễ được sao ?
Người không nghi lễ chút nào,
Tại sao lại chẳng chết mau cho rồi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột còn thân thể hãy xem,
Lễ nghi người lại không kèm hay sao?
Lễ nghi người chẳng chút nào,
Sao mà không chết đi mau rãnh đời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời