Sống đến già cùng nhau hẹn ước,
Nhưng này già chỉ chuốc oán sầu.
Sông Kỳ còn có bờ cao,
Những nơi lõm thấp vũng ao có bờ.
Thưở trái đào ấu thơ đùa nghịch,
Đã cùng nhau khúc khích nói cười.
Tin nhau đã trót thề bồi,
Chưa từng nghĩ đến phụ lời thề xưa.
Việc phản bội vẫn chưa nghĩ xiết,
Cũng đành thôi chẳng biết làm sao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.