Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 22:02

鳲鳩 3

鸤鳩在桑,
其子在棘。
淑人君子,
其儀不忒;
其儀不忒,
正是四國。

 

Thi cưu 3

Thi cưu tại tang,
Kỳ tử tại cức.
Thục nhân quân tử,
Kỳ nghi bất thắc.
Kỳ nghi bất thắc,
Chính thị tứ vực (quốc).

 

Dịch nghĩa

Chim thi cưu thì ở trên cây dâu,
Mấy chim con thì đậu ở trên cây gai.
Bực hiền nhân quân tử,
Thì uy nghi đứng đắn không sai.
Hễ uy nghi đứng đắn không sai,
Thì có thể sửa trị (cho đứng đắn) các nước chư hầu khắp trong bốn phương.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Có pháp độ hằng thương thì tâm lòng chuyên nhất, cho nên uy nghi đứng đắn. Uy nghi đứng đắn thì đủ để sửa trị các nước chư hầu trong khắp bốn phương. Truyện ở sách Đại Học nói rằng: bực quâ tử làm cha, làm em, làm con, phận sự nào cũng đúng nghi pháp, về sau dân chúng mới bắt chước theo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim thi cưu đậu cây dâu nọ.
Đậu cây gai chim nhỏ chung nơi.
Hiền nhân quân tử những người,
Uy nghi đứng đắn đời đời chẳng sai.
Uy nghi đã thẳng ngay đứng đắn,
Trị bốn phương thì hẳn đủ tài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chim cú nó đỗ cành dâu,
Thêm đàn cu nhỏ đậu đầu cành gai.
Thục nhân quân tử khoan thai,
Dáng đi tao nhã vẻ người phong lưu.
Phong lưu tao nhã trăm chiều,
Cho nên bốn cõi sẽ theo lệnh người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thi cưu chim ở dâu này,
Mấy chim con đậu cây gai trên cành.
Hiền nhân quân tử các anh,
Uy nghi đứng đắn trung thành không sai.
Hễ uy nghi đứng đắn hoài,
Sửa sang đứng đắn khắp ngoài lân bang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời