Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:41

北門 3

王事敦我,
政事一埤遺我,
我入自外,
室人交遍摧我。
已焉哉!
天實為之,
謂之何哉。

 

Bắc môn 3

Vương sự đôi ngã
Chính sự nhất tỳ dôi (dị) ngã.
Ngã nhập tự ngoại,
Thất nhân giao biến tồi ngã.
Dĩ yên ti (tai) ?
Thiên thực vi chi.
Vị chi hà ti (tai) ?

 

Dịch nghĩa

Việc vua sai cứ ném vào ta,
Việc chính trị nhất thiết lại dồn dập vào ta.
Ta từ nhà ngoài bước vào
Người trong nhà đều huỷ hoại ta.
Đã đành vậy thôi!
Trời thật đã làm như thế,
Thì còn nói làm sao nữa đặng ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

đôi: ném, liệng đi.
dị (đọc dôi cho hợp vận): gia tăng thêm.
tồi: huỷ hoại.

Dương thị nói rằng: người trung tín thì phải được bổng lộc trọng hậu. Như thế là để khuyến khích kẻ sĩ. Tôi trung của nước Vệ đến nỗi phải nghèo khó, mà chẳng ai hiểu biết đến chỗ gian khổ. Thì đó là không có đạo khuyến khích kẻ sĩ vậy. Cho nên, người làm quan mới bất đắc chí. Nhưng trái lại, đấng tiên vương coi kẻ bầy tôi như tay chân, thí há lại có sự đem công việc ném dồn vào cho kẻ bầy tôi mà không hiểu biết đến chỗ gian khổ hay sao? Nhưng nay vua đã không chọn công việc để giao phó cho kẻ bầy tôi, và kẻ bầy tôi ấy lại không có lời oán thán, vì biết rằng chẳng làm sao được, nên cứ đổ trút cho trời, thì quả thực là bực tôi trung vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Việc vua cứ ném vào mình,
Thêm nhiều chính sự riêng dành ta thôi.
Vào nhà ta bước từ ngoài,
Người nàh huỷ hoại lắm lời với ta.
Thôi đành như thế đấy mà!
Thật vì cảnh ấy trời đà khiến xui.
Nói làm sao được hỡi ôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc vua cứ nhắm vào ta,
Bao nhiêu chính sự dồn va vào người
Ta từ ngoài bước vào nơi,
Mọi người huỷ hoại lắm lời với ta.
Đã đành như vậy thôi mà!
Bởi trời thật đã làm ra thế này,
Còn gì nói nữa khó thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời