Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:52

行露 1

厭浥行露。
豈不夙夜,
謂行多露。

 

Hành lộ 1

Yếm ấp hành lộ
Khỉ bất túc dự (dạ),
Vị hành đa lộ.

 

Dịch nghĩa

Ẩm ướt sương lộ trên đường đi,
Em há lại chẳng muốn đi trong sớm tối ?
Mới nói thác là đường đi nhiều sương lộ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

yếm ấp: ý nói ẩm ướt.
hành: đường đi
túc: sớm.

Người ở nước phương nam, tuân theo lời dạy dỗ của Thiệu Bá mà phục theo sự giáo hoá của Văn Vương, đã bỏ được thói tục dâm loạn của ngày trước, cho nên người con gái năng lấy lễ giữ mình mà không bị ô nhục vì kẻ ngang tàng vô lễ nữa, mới kể ý chí mình, làm bài thơ này để cự tuyệt với kẻ ấy.
Nói rằng sương lộ trên đường ẩm ướt, em há lại chẳng muốn đi trong sớm tối trên đường ấy hay sao? Sợ nhiều sương lộ sẽ thấm ướt quần áo mà em chẳng dám đi, vì là thân gái đi một mình trong sớm tối sợ kẻ cường bạo hãm hiếp, cho nên mới nói thác là đường đi nhiều sương lộ, e bị thấm ướt vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đường đi ẩm ướt lộ sương,
Há đâu chẳng muốn đi đường sớm khuya ?
Ngại đường sương lộ đầm đìa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đi ẩm ướt rơi sương,
Há em chẳng muốn đi đường sớm khuya?
Nói là sương lộ đầm đìa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời