20/08/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành lộ 1
行露 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 22:52

 

Nguyên tác

厭浥行露。
豈不夙夜,
謂行多露。

Phiên âm

Yếm ấp hành lộ
Khỉ bất túc dự (dạ),
Vị hành đa lộ.

Dịch nghĩa

Ẩm ướt sương lộ trên đường đi,
Em há lại chẳng muốn đi trong sớm tối ?
Mới nói thác là đường đi nhiều sương lộ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đường đi ẩm ướt lộ sương,
Há đâu chẳng muốn đi đường sớm khuya ?
Ngại đường sương lộ đầm đìa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

yếm ấp: ý nói ẩm ướt.
hành: đường đi
túc: sớm.

Người ở nước phương nam, tuân theo lời dạy dỗ của Thiệu Bá mà phục theo sự giáo hoá của Văn Vương, đã bỏ được thói tục dâm loạn của ngày trước, cho nên người con gái năng lấy lễ giữ mình mà không bị ô nhục vì kẻ ngang tàng vô lễ nữa, mới kể ý chí mình, làm bài thơ này để cự tuyệt với kẻ ấy.
Nói rằng sương lộ trên đường ẩm ướt, em há lại chẳng muốn đi trong sớm tối trên đường ấy hay sao? Sợ nhiều sương lộ sẽ thấm ướt quần áo mà em chẳng dám đi, vì là thân gái đi một mình trong sớm tối sợ kẻ cường bạo hãm hiếp, cho nên mới nói thác là đường đi nhiều sương lộ, e bị thấm ướt vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hành lộ 1