Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:59

羔羊 2

羔羊之革,
素絲五緎。
委蛇委蛇,
自公退食。

 

Cao dương 2

Cao dương chi cức (cách),
Tố ty ngũ vực,
Uy di uy di,
Tự công thoái thực.

 

Dịch nghĩa

Áo bằng da dê
Năm đường may đều có tơ trắng trang sức.
Dáng thung dung tự đắc,
Từ triều đình, cửa công lui về nhà mà ăn cơm


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

cách (đọc cức cho hợp vận): da.
vực: chỗ đường may trên áo da.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê quan đại phu
May năm tơ trắng rực màu tinh anh.
Dáng xem tự đắc thích tình,
Triều về ăn tại gia đình thung dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại phu áo mặc da dê
Năm đường tơ trắng bốn bề điểm trang.
Thung dung tự đắc dáng quan,
Từ triều xong việc về ăn cơm nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời