Áo da dê quan đại phu
May năm tơ trắng rực màu tinh anh.
Dáng xem tự đắc thích tình,
Triều về ăn tại gia đình thung dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.