Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:34

衡門 3

豈其食魚,
必河之鯉?
豈其娶妻,
必宋之子?

 

Hoành môn 3

Khỉ kỳ thực ngư
Tất hà chi lý ?
Khỉ kỳ thú nê
Tất Tống chi Tỉ (Tử) ?

 

Dịch nghĩa

Há là ăn cá
Phải là cá gáy ở sông Hoàng Hà mới ăn được ?
Há rằng cưới vợ
Phải là con gái họ Tử của nước Tống mới cưới làm vợ được ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tử (đọc Tỉ cho hợp vận): họ vua chư hầu nước Tống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ăn cá thì há đâu lại phải
Cá lý kia ở tại Hoàng Hà ?
Vợ thì cưới ohải được là
Cô nàng họ Tử, nước nhà Tống thôi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ở đây cá chép vô vàn,
Sông hà ăn chép dặm ngàn làm chi?
Toan bề cầm sắt xướng tuỳ,
Đàn bà đất Tống hơn gì mà mơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Há người ăn cá phải là,
Những con cá gáy Hoàng Hà mới ăn?
Há rằng cưới vợ phải cần,
Nàng người họ Tử của dân Tống gần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời