26/09/2022 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành môn 3
衡門 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:34

 

Nguyên tác

豈其食魚,
必河之鯉?
豈其娶妻,
必宋之子?

Phiên âm

Khỉ kỳ thực ngư
Tất hà chi lý ?
Khỉ kỳ thú nê
Tất Tống chi Tỉ (Tử) ?

Dịch nghĩa

Há là ăn cá
Phải là cá gáy ở sông Hoàng Hà mới ăn được ?
Há rằng cưới vợ
Phải là con gái họ Tử của nước Tống mới cưới làm vợ được ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ăn cá thì há đâu lại phải
Cá lý kia ở tại Hoàng Hà ?
Vợ thì cưới ohải được là
Cô nàng họ Tử, nước nhà Tống thôi ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tử (đọc Tỉ cho hợp vận): họ vua chư hầu nước Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hoành môn 3