Lộng lẫy thay rườm rà tinh tế!
Quá đẹp tươi áo lễ của nàng.
Phủ lên áo dún mịn màng,
Làm cho thắt bó gọn gàng xinh xinh.
Vầng trán kia tinh anh sáng rạng,
Lại vun tròn đầy đặn đẹp thay!
Thật người kiều diễm thế này,
Là trang đệ nhất sắc tài quốc gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.