24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 10:06

淇奧 1

瞻彼淇奧,
綠竹猗猗。
有匪君子,
如切如磋,
如琢如磨。
瑟兮僴兮,
赫兮咺兮。
有匪君子,
終不可諼兮。

 

Kỳ úc 1

Chiêm bỉ Kỳ úc,
Lục trúc a a (y y).
Hữu phỉ quân tử.
Như thiết như tha.
Như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề!
Hách hề! Hoán hề!
Hữu phỉ quân tử,
Chung bất khả huyến (huyên) hề!

 

Dịch nghĩa

Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ,
Tre xanh mới mọc mềm mại rườm rà.
Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).
Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).
Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng).
Người ấy rất trang trọng uy nghiêm.
Người ấy rất vinh diệu, rất rạng rỡ.
(Nước Vệ hôm nay) có người quân tử văn nhã,
Thì dân chúng rốt cùng không thể quên người được.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Kỳ: tên sông.
úc: khúc sông cong.
lục: màu xanh xanh vàng vàng. Trên bờ sông Kỳ nhiều cây tre, đến đời nhà Hán vẫn thế, cho nên gọi tre vườn sông Kỳ là đấy.
y y (đọc a a cho hợp vận): mới mọc mềm mại rườm rà.
phỉ: đồng nghĩa với phỉ, dáng văn nhã lộ rõ ra ngoài.
quân tử: chỉ Vệ Vũ Công. Người làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi chặt ra bằng dao búa, thì lại mài dũa bằng bào bằng dũa. Người làm đồ ngọc, đá, khi đã đẽo cắt bằng dùi đục, thì lại mài trau bằng cát, đá. Ở đây nói đức hạnh của Vệ Vũ Công đã trau dồi đẹp đẽ, cứ tiến mãi không thôi.
sắt: dáng trang trọng.
hạn: dáng trang nghiêm.
hoán: dáng rực rỡ.
huyên (đọc huyến cho hợp vận): quên.

Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ Công, lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.

Truyện Đại học nói rằng: như thiết như tha là nói việc học đạo lý, như trác như ma là nói việc tu thân, sắt hề hạn hề là nói dung mạo nghiêm chỉnh, hách hề oán hề là nói uy nghi, hữu phỉ quân tử,
chung bất khả huyên hề là nói đạo đã thịnh. đức đã trọn lành, cho nên dân chúng rốt cùng không thể quên được.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,
Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.
Có người quân tử tài ba,
Như lo cắt dũa để mà lập thân.
Dồi mài dốc chí siêng cần.
Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng,
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.
Rốt cùng dân chẳng quên người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông trên khúc quẹo sông Kỳ,
Tre xanh mới mọc rậm ri rườm rà.
Vệ nay quân tử tài ba,
Dùi mài đạo lý để mà lập thân.
Tu thân lo việc chuyên cần,
Người nầy trang trọng có thần uy nghi.
Hiển vinh người ấy diệu kỳ.
Có quân tử Vệ văn thi đa tài,
Cuối cùng dân chẳng quên ngài!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Kia khuỷu sông Kỳ
Xanh rì bờ trúc
Được người tài đức
Gắng sức dùi mài
Chí cả nào phai
Trang nghiêm trọng trách
Hiển hách phong oai
Quân tử xong việc
Dân tiếc nhớ ngài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời