15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:54

行露 2

誰謂雀無角?
何以穿我屋?
誰謂女無家?
何以速我獄?
雖速我獄,
室家不足。

 

Hành lộ 2

Thuỳ vị tước vô lốc (giác) ?
Hà dĩ xuyên ngã ốc ?
Thuỳ vị nhữ vô cốc (gia) ?
Hà dĩ tốc ngã ngục ?
Tuy tốc ngã ngục,
Thất gia bất túc.

 

Dịch nghĩa

Ai nói rằng chim sẻ không sừng ?
Thì nó lấy gì để xoi nhà của em ?
Ai nói rằng anh không có nghi lễ cầu hôn ?
Thì anh lấy gì để thưa kiện em mà gây nên việc hình án ?
Tuy là anh có thể thưa kiện em,
Nhưng sự thật thì nghi lễ cầu hôn của anh đã không đầy đủ (cho nên em mới nói là ô nhục mà từ chối việc cưới hỏi của anh).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

gia (đọc cốc cho hợp vận): nói nghi lễ mối mai đến cầu hôn.
tốc: khiến, gây nên.

Cô gái trinh tiết đã giữ mình như thế, nhưng lại còn thấy việc thưa kiện khiến gây nên hình án, nàng mới tỏ lòng oan ức mà nói: "Người ta đều nói con chim sẻ có sừng, cho nên mới xoi được nhà em mà khởi hứng, dẫn đến việc người ta đều nói anh có lễ cầu hôn với em, cho nên anh mới quyền đưa em đến nơi ngục thất. Nhưng người ta không biết rằng tuy anh có quyền thưa kiện em tại nơi ngục thất, nhưng (sự thật) nghi lễ cầu hôn của anh đối với em lúc ban đầu chưa từng được đầy đủ, cũng như chim sẻ, tuy nó xoi được nhà em, thật ra nó chưa hề có sừng bao giờ".

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ai rằng chim sẻ không sừng ?
Nhà em xoi được, hỏi rằng bằng chi ?
Ai rằng anh chẳng lễ nghi ?
Đem em trực tố lấy gì hỡi anh ?
Kiện thưa em được đã đành,
Lễ nghi lúc trước thi hành đủ đâu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rằng ai nói sẻ không sừng?
Lấy gì xoi phá đã từng nhà em?
Cầu hôn nghi lễ ai gièm (pha)?
Lấy gì thưa kiện gây nên việc hình?
Tuy anh thưa kiện cạn tình,
Nhưng mà nghi lễ cưới xin không tròn,
Nên em từ chối cầu hôn,
Nói là ô nhục việc hôn nhân này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời