Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 10:45

葛生 2

葛生蒙棘,
蘞蔓于域。
予美亡此,
誰與獨息!

 

Cát sinh 2

Cát sinh mông cức,
Liêm man vu vực.
Dư mỹ vong thử.
Thuỳ dữ độc tức?

 

Dịch nghĩa

Dây sắn kia phủ lên cây gai,
Cỏ liêm mọc lan ra nơi phần mộ.
Chồng của ta không có ở nơi đây,
Cùng ai mà ta phải nghỉ ngơi một mình ở chốn này?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

vực: mộ phần.
tức: dừng nghỉ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bụi gai thì sắn lên lấp phủ,
Cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi.
Ở đây vắng mặt chồng rồi.
Cùng ai ta nghỉ lẻ loi chốn này ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Nguyệt

Dây sắn kia phủ lấp bụi gai
Cỏ liêm lan đầy phần mộ
Người ta yêu đã không còn ở chốn này
Tại sao ta vẫn còn ở lại nơi đây?

Dù cho có trải qua trăm ngàn năm sau, em cũng sẽ trở về bên anh. Vậy nên, hãy yên nghỉ nơi đây.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Sắn dây leo lấp cây gai,
Bìm bìm mặc sức lan ngoài mồ hoang.
Lang quân nay đã cách ngàn,
Để ta chiếc bóng thở than canh dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắn kia lên phủ cây gai,
Cỏ liêm mọc lấn ra ngoài mộ đây.
Chồng ta không ở nơi nầy,
Cùng ai ta phải nghỉ đây một mình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời