Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:10

十畝之間 1

十畝之間兮,
桑者閑閑兮。
行,與子還兮。

 

Thập mẫu chi gian 1

Thập mẫu chi kiên (gian) hề!
Tang giả hiền hiền (nhàn nhàn) hề!
Hành dữ tử tuyền hề!

 

Dịch nghĩa

Trong khoảng mười mẫu ruộng vườn,
Người đi hái dâu qua qua lại lại tự đắc.
Ta sẽ cùng bạn trở về đấy thôi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thập mẫu chi gian (đọc kiên cho hợp vận): trong khoảng mười mẫu, chỗ đất làm ruộng làm vườn ở phía ngoài xa.
nhàn nhàn (đọc hiền hiền): dáng qua lại tự đắc.
hành: sắp sửa.
tuyền: trở về.

Chính trị hỗn loạn, quốc gia khuynh nguy, người hiền tài không thích làm quan trong triều đình, mà lo cùng bè bạn trở về vườn ruộng, cho nên thốt ra những lời như thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ruộng vườn mười mẫu một vùng,
Kẻ qua người lại thoả lòng hái dâu.
Lui về cùng bạn rủ nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Kìa trông mười mẫu ruộng dâu,
Dâu lên đây đó một mầu tốt tươi.
Cùng nhau trở gót ai ơi,
Cùng nhau tôi bác, ta lui về nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong vùng mười mẫu ruộng vườn,
Người đi tự đắc qua đường hái dâu.
Qua qua lại lại ruộng mầu,
Ta cùng chúng bạn rủ nhau trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời