13/08/2022 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập mẫu chi gian 1
十畝之間 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:10

 

Nguyên tác

十畝之間兮,
桑者閑閑兮。
行,與子還兮。

Phiên âm

Thập mẫu chi kiên (gian) hề!
Tang giả hiền hiền (nhàn nhàn) hề!
Hành dữ tử tuyền hề!

Dịch nghĩa

Trong khoảng mười mẫu ruộng vườn,
Người đi hái dâu qua qua lại lại tự đắc.
Ta sẽ cùng bạn trở về đấy thôi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ruộng vườn mười mẫu một vùng,
Kẻ qua người lại thoả lòng hái dâu.
Lui về cùng bạn rủ nhau.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thập mẫu chi gian (đọc kiên cho hợp vận): trong khoảng mười mẫu, chỗ đất làm ruộng làm vườn ở phía ngoài xa.
nhàn nhàn (đọc hiền hiền): dáng qua lại tự đắc.
hành: sắp sửa.
tuyền: trở về.

Chính trị hỗn loạn, quốc gia khuynh nguy, người hiền tài không thích làm quan trong triều đình, mà lo cùng bè bạn trở về vườn ruộng, cho nên thốt ra những lời như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thập mẫu chi gian 1