Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 22:07

下泉 3

冽彼下泉,
浸彼苞蓍。
愾我寤嘆,
念彼京師。

 

Hạ tuyền 3

Liệt bỉ hạ tuyền
Tầm bỉ bao thi
Khải ngã ngộ thán
Niệm bỉ kinh si (sư).

 

Dịch nghĩa

Nước suối lạnh chảy xuống kia
Thấm ngập những bụi cỏ thi kia
Ta thao thức không ngủ mà thở than
Nhớ đến kinh đô nhà Chu kia.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ mà hứng.

thi: cỏ thi dùng để bói.
kinh sư (đọc si cho hợp vận): như kinh Chu, kinh đô nhà Chu. Hãy xem rõ ở thiên Công Lưu, phần Đại Nhã.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Suối lạnh kia chải dài xuống thấp,
Cỏ thi kia đã ngập ủng rồi.
Thở than trằn trọc bồi hồi,
Chu triều đô cũ lòng thời nhớ luôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Suối tuôn lạnh ngắt giòng mơ,
Làm cho đắm đuối vật vờ cơ chi.
Đêm ngày ra những não nề,
Lòng buồn hồn mộng đi về triều Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối dòng lạnh chảy về xuôi,
Thấm vào bụi cỏ thi nơi thấp rồi.
Ta không ngủ được bồi hồi,
Kinh đô nhớ đến cuối đời nhà Chu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời