04/10/2022 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tuyền 3
下泉 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 22:07

 

Nguyên tác

冽彼下泉,
浸彼苞蓍。
愾我寤嘆,
念彼京師。

Phiên âm

Liệt bỉ hạ tuyền
Tầm bỉ bao thi
Khải ngã ngộ thán
Niệm bỉ kinh si (sư).

Dịch nghĩa

Nước suối lạnh chảy xuống kia
Thấm ngập những bụi cỏ thi kia
Ta thao thức không ngủ mà thở than
Nhớ đến kinh đô nhà Chu kia.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Suối lạnh kia chải dài xuống thấp,
Cỏ thi kia đã ngập ủng rồi.
Thở than trằn trọc bồi hồi,
Chu triều đô cũ lòng thời nhớ luôn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ mà hứng.

thi: cỏ thi dùng để bói.
kinh sư (đọc si cho hợp vận): như kinh Chu, kinh đô nhà Chu. Hãy xem rõ ở thiên Công Lưu, phần Đại Nhã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hạ tuyền 3