Áo thì màu lục lấy may,
Quần thì vàng rực nghịch thay lệ thường!
Lòng ta cay đắng đau thương
Bao giờ quên hết vấn vương nỗi sầu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.