Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:52

有狐 2

有狐綏綏,
在彼淇厲。
心之憂矣,
之子無帶。

 

Hữu hồ 2

Hữu hồ tuy tuy,
Tại bỉ Kỳ lệ
Tâm chi ưu hĩ,
Chi tử vô đế (đái).

 

Dịch nghĩa

Có con chồn đi lang thang một mình,
Ở chỗ nước sâu của sông Kỳ kia.
Lòng em lo sầu,
Cho người ấy không có đai nịt (ở goá không vợ, không ai may dây nịt cho).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

lệ: chỗ nước sâu có thể đi ngang qua.
đái (đọc đế): dây nịt để thắt ngang lưng.

Ở chỗ nước sâu đi ngang qua được thì có thể mang dây nịt, không sợ bị ướt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lang thang chồn bước một mình.
Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.
Lòng em luống những bi sầu,
Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lang thang chồn bước một mình đi,
Ở chỗ sông sâu nước thẳm Kỳ.
Luống những lòng em sầu ái ngại,
Cho người ấy chẳng nịt đai gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời