Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:40

北門 2

王事適我,
政事一埤益我,
我入自外,
室人交遍謫我。
已焉哉!
天實為之,
謂之何哉。

 

Bắc môn 2

Vương sự thích ngã
Chính sự nhất tỳ ích ngã.
Ngã nhập tự ngoại,
Thất nhân giao biến trích ngã.
Dĩ yên ti (tai) ?
Thiên thực vi chi.
Vị chi hà ti (tai) ?

 

Dịch nghĩa

Việc vua sai cử đến ta,
Việc chính trị nhất thiết lại dồn dập vào ta.
Ta từ nhà ngoài bước vào
Người trong nhà đều chỉ trích ta.
Đã đành vậy thôi!
Trời thật đã làm như thế,
Thì còn nói làm sao nữa đặng ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

vương sự: việc của vua sai khiến.
thích: đi đến.
chính sự: việc chính trị của nước ấy.
nhất: hết thảy.
tỳ: bồi thêm vào cho dầy, cho nhiều.
thất: nhà.
trích: trách.

Việc của vua sai cứ đến ta mãi, việc chính trị nhất thiết cứ tăng thêm mãi vào ta. Việc đã như thế mà ta nghèo khó, lại quá lắm. Người nhà đã đến lúc không lấy gì mà sống yên được, đều cùng chỉ trích ta. Thế thì nỗi khốn đốn ở trong và ở ngoài đều đã tột bực rồi vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Việc vua sai khiến vào ta,
Bao nhiêu chính sự tăng gia vào mình.
Từ ngoài ta đến gia đình,
Người nhà chỉ trích thậm tình vào ta!
Đành thôi như thế đấy mà!
Thật vì cảnh ấy trời đà khiến xui.
Nói làm sao nữa hỡi ôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc vua sai cử đến ta,
Việc quan việc nước dồn qua ta hoài.
Bước vào ta tới từ ngoài,
Mọi người đều chỉ trích ta trong nhà.
Đã đành như vậy thôi mà!
Vì Trời thật đã làm ra thế này.
Làm sao nói nữa đặng đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời