15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:26

草蟲 1

喓喓草蟲、
趯趯阜螽。
未見君子、
憂心忡忡。
亦既見止、
亦既覯止、
我心則降。

 

Thảo trùng 1

Yêu yêu thảo trùng,
Địch địch phụ chung.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm sung sung.
Diệc ký kiến chỉ,
Diệc ký cầu chỉ,
Ngã tâm tắc hồng (hàng).

 

Dịch nghĩa

Con châu chấu kêu,
Con cào cào nhảy.
Chưa thấy được chồng,
Thì lòng buồn rầu lo nghĩ.
Nếu đã thấy được chồng,
Nếu đã lấy được chồng,
Thì lòng ta lắng dịu xuống.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

yêu yêu: tiếng kêu.
thảo trùng: con châu chấu, tiếng kêu rất lạ, màu xanh.
địch địch: dáng nhảy.
phụ chung: con cào cào.
sung sung: như xung xung, dáng buồn rầu lo nghĩ.
chỉ: ngữ từ, tiếng ở cuối câu không có nghĩa.
cấu: gặp.
hàng (đọc hồng cho hợp vận): hạ xuống.

Nước phía nam chịu sự giáo hóa của Văn vương, quan đại phu của chư hầu đi làm việc ở ngoài, vợ ở một mình, cảm đến sự biến thay của vạn vật tùy theo mùa theo tiết mà nhớ tưởng đến chồng như thế, cũng như thiên Quyển nhĩ ở phần thơ Chu nam vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Yêu yêu châu chấu kêu vang,
Cào cào đã thấy tung tăng nhảy cùng,
Lúc mà chưa thấy được chồng,
Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi,
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau,
Thì lòng lắng dịu xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yêu yêu châu chấu kêu,
Bay nhảy cào cào khều.
Chưa thấy được chồng đến,
Thì lòng buồn nghĩ nhiều.
Nếu chồng mà được thấy,
Hoặc đã lấy chồng rồi,
Lòng ta dịu xuống thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Con thảo trùng nó kêu
Con phụ trung nó nhẩy
Mong chàng chẳng thấy
Áy náy nguồn cơn
Chèo lên trái núi Nam sơn
Ta hái rau quuết
Lòng lo khôn xiêt
Ta hái rau vi
Lòng ta thương bi
Mong chàng, chàng hãy còn đi
Mong chàng chưa thấy, ta thì nhớ thương
Bao giờ cho thấy mặt chàng
Cho ta vui vẻ nở nang tấm lòng.


Bài dịch này Tản Đà dịch gộp cả ba chương thiên Thảo trùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời